BTM reçeteleri - satın alma, saklama ve kayıp

BtM tariflerinin ilk satın alınması

İlk narkotik reçete talebine karşılık gelen form BfArM web sitesinden “Formlar” altındaki “Narkotikler” bölümünden indirilebilir ve yazdırılabilir.

İlk talep için gerekli belgeler ayrıca Federal Afyon Bürosundan yazılı olarak (adres: 53175 Bonn, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3) veya 0228-207'de 09:00 - 12:00 saatleri arasında günlük telefon hattını arayarak talep edilebilir. -4321 olur.

Doktor tarafından imzalanan

  • İlk talep başvurusu eksiksiz olarak tamamlanmalı ve bir
  • tıp uygulama ruhsatının resmi olarak onaylanmış bir kopyasını veya mesleği icra etmek için ruhsatın onaylı bir kopyasını (sertifikasyon tarihi üç aydan eski olmamak kaydıyla) Federal Afyon Ofisine göndermek. İlk talep belgelerini aldıktan ve kontrol ettikten sonra, Federal Afyon Ajansı, başvuru sahibine, başvuranın kayıtlı olduğu bir BtM numarası atayacaktır. Bu kişisel BtM numarası verildiğinde, yetkili doktora gelecekteki reçete talepleri için bir takip talep kartı ile birlikte gerekli BtM reçeteleri gönderilecektir.

Takip eden BtM tarifleri satın alımı

BtM reçetelerini veya BtM talep formlarını yeniden sipariş etmek için, her gönderi ile birlikte verilen takip talep kartı (sipariş kartı) gereklidir.Doktor istenen sayıda ürünü aşar, teslimat adresinde veya tatil saatlerinde herhangi bir değişikliği bildirir ve tamamlanmış ve damgalanmış takip talep kartını el ile imzalanmış olarak federal afyon ofisine geri gönderir. İstisnai durumlarda, talep, BtM numarası, gönderi adresi ve yetkili doktorun doğum tarihi belirtilerek gayri resmi olarak da yapılabilir. "Adına" imzalanan sonraki istekler tedarik edilemez.

BtM reçeteleri için takip talepleri e-posta ile elektronik olarak talep edilebilir mi?

Hayır. Yalnızca yetkili doktor tarafından şahsen imzalanmış olan takip talepleri sağlanabilir.

BtM reçetelerinin teslimat süreleri ne kadardır?

Temel olarak, BfArM, BtM tarif gereksinimlerini derhal işlemeye çalışır. ancak BfArM, teslimat süresinin bazen bir haftadan uzun olabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle BtM reçete gereksinimlerinizi zamanında sipariş etmelisiniz.

BtM reçeteleri nasıl saklanır ve kayıplar ne zaman bildirilmelidir?

Reçete yazma yetkisi olan her kişi, BtM reçetelerini hırsızlıktan korumalı ve yanlış kullanımdan korumalıdır. Yetkisiz kişilerin erişimi, uygun güvenlik önlemleri ile engellenmelidir. Kullanılmayan BtM reçeteleri tüm tedbirlere rağmen kaybolursa, kayıp reçete numaralarını tercihen faksla (faks numarası: 0228-207-5985) belirtilerek derhal Federal Afyon Bürosuna yazılı olarak bildirilmelidir. Bu, hastanın kendisi tarafından kaybedilen BtM reçeteleri için geçerli değildir. Bu durumda, kaybın Federal Afyon Kurumuna bildirilmesine gerek yoktur. Katılan hekim, reçetesinin III. Bölümündeki kaybı belgeler ve kendi sorumluluğu altında hastaya yeni bir BtM reçetesi verebilir.

!-- GDPR -->