Tip 2 diyabette etkili oral semaglutid

Oral uygulama için yeni formülasyon

Gastrointestinal sistemde hem stabilite hem de iyi absorpsiyon elde etmek için, insan analogu GLP1 (glukagon benzeri peptit 1) reseptör agonisti semaglutidin spesifik amino asitleri oral formülasyonla değiştirildi. Profesör Dr. Toronto'daki Mount Sinai Hastanesinden Daniel J. Drucker. Midede absorpsiyon, oral semaglutidin absorpsiyon arttırıcı SNAC (soodium N- (8- [2-hidroksibenzoil] amino) kaprilat) ile birlikte formülasyonu yoluyla elde edilir.

Profesör Dr. Leicester Üniversitesi'nden Melanie J. Davies. Diyet, fiziksel aktivite ve bazı durumlarda metformin bulunan hastalarda HbA1c yeterince kontrol edilmemiştir. Yan etkiler, haftada bir deri altından uygulanan semaglutidinkilere benzerdi.

PIONEER 1 çalışması

Dört paralel grupla 26 haftalık, randomize, çift kör, çok merkezli, çok uluslu bir çalışma olan PIONEER-1 çalışmasında, bilim adamları, yetişkinlerde plaseboya kıyasla günde bir kez oral yolla uygulanan semaglutidin üç doz düzeyinin etkililiğini ve güvenliğini inceledi. daha önce sadece yaşam tarzı önlemleri (diyet ve egzersiz) kullanmış olan tip-2 diyabet.

Birincil son nokta, 26. haftada HbA1c'de başlangıca göre değişiklikti. HbA1c <% 7'ye ulaşan hastaların oranı ve vücut ağırlığındaki değişiklik ikincil sonlanım noktalarıdır.

Oral semaglutidin etkilerini değerlendirmek için iki farklı yaklaşım kullanılmıştır:

  • Acil ilaç tedavisinin etkisi dahil olmak üzere ve araştırma ürününün erken kesilmesinden bağımsız olarak tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi (tedavi amaçlı ilkesi)
  • Tedavi etkisinin test ürünü kullanılarak ve acil ilaç tedavisi olmadan değerlendirilmesi (tedavi prensibi).

Plaseboya kıyasla HbA1c'de önemli azalma

Tüm çalışma gruplarında, randomize çalışma aşamasının başlangıcındaki HbA1c değeri yaklaşık% 8'dir. Dr. Vanita Aroda, 26 hafta boyunca tip 2 diyabetli 700'den fazla hastanın tedavi sonuçlarını sundu. Test edilen her üç oral semaglutid dozu (günde bir kez 3, 7 veya 14 mg), plasebo ile% 0.1'e kıyasla HbA1c'yi sırasıyla% 0.8,% 1.3 ve% 1.5 oranında önemli ölçüde azaltmıştır (tedavi sırasında her durumda P <0.001 analizi).

Doza bağlı kilo kaybı

Kilo kaybı, 14 mg dozda, 4,3 kg'a karşı 1,6 kg plasebo ile anlamlıydı (P <0,001).

Gastrointestinal yan etkiler

Olumsuz olaylar, semaglutid kullanan tüm hastaların% 5 ila% 16'sında ve plasebo alan hastaların% 6'sında mide bulantısı gibi başlıca gastrointestinal olaylardır.Genel olarak, 3 mg kolundaki hastaların% 58'i, 7 mg kolundaki hastaların% 53'ü ve 14 mg kolundaki hastaların% 57'si (plasebo alan hastaların% 56'sı ile karşılaştırıldığında) advers olaylar bildirdi. Olumsuz olaylar nedeniyle, oral semaglutid kullanan hastaların% 2 ila% 7'si ve plasebo alan hastaların% 2'si kesilmiştir.

PIONEER çalışma programı

PIONEER, dünya çapında on klinik çalışmaya tip 2 diyabetli 8.845 yetişkinin katıldığı, ağızdan uygulanan semaglutid için bir faz 3a klinik geliştirme programıdır. Bunların 2018'de tamamlanması bekleniyor.

Davies, GLP1 reseptör agonistlerinin oral formülasyonlarının gelecekte birçok hasta tarafından enjekte edilebilir forma tercih edilebileceğine inanıyor. Profesör Dr. Clifford J. Bailey, Birmingham'daki Aston Üniversitesi.

!-- GDPR -->