Kategori : Emaprac-Değişimler-Of-Ürün Bilgisi

PSUR Tek Değerlendirmesi (PSUSA)

PSUR Tek Değerlendirmesi (PSUSA)

Bir PSUR Tek Değerlendirmesi (PSUSA) olarak, EMA'nın EURD listesinde bulunan aktif bileşenler / aktif bileşen kombinasyonları için Farmakovijilans Risk Değerlendirme Komitesi (PRAC) tarafından yapılan PSUR değerlendirmesi

!-- GDPR -->