Kategori : Immünoloji

Sistemik lupus eritematozus ustekinumab ile tutulabilir

Sistemik lupus eritematozus ustekinumab ile tutulabilir

Monoklonal antikor ustekinumab kendini zaten sedef hastalığı ve Crohn hastalığında kanıtlamıştır. Ancak sistemik lupus eritematozus ile bile hastalık aktivitesi, interlökin 12 ve 23'ü ustekinumab ile bloke ederek azaltılabilir.

İhmal edilen tropikal hastalıklarla mücadele için yeni eylem planı

İhmal edilen tropikal hastalıklarla mücadele için yeni eylem planı

Dünya Sağlık Örgütü, önümüzdeki on yıl içinde tedavi gerektiren cüzzam, dang humması, şistozomiyaz ve nehir körlüğü gibi ihmal edilen tropikal hastalıkların (NTD) sayısını entegre etmeyi ve sürdürülebilir şekilde azaltmayı amaçlamaktadır.

!-- GDPR -->