Lucentis (ranibizumab) üzerine kırmızı el mektubu

Üretici Novartis, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) ile koordineli olarak, önceden doldurulmuş bir şırıngada (aktif bileşen ranibizumab) Lucentis 10 mg / ml enjeksiyon çözeltisinin pistonunun sertliği hakkında bilgi sağlar. .

Özet

  • Bazı Lucentis önceden doldurulmuş şırıngalarda şırınganın pistonunu hareket ettirmede güçlük bildirilmiştir. Sonuç olarak, hastanın gözüne önerilen dozdan daha az Lucentis uygulanır.
  • Dozu ayarlarken, her zaman şırınga pistonunun kolayca hareket ettirilebildiğini kontrol edin (ekli PDF belgesindeki çizime bakın).
  • Piston kolayca hareket etmiyorsa enjeksiyonu başlatmayın. Bunun yerine önceden doldurulmuş yeni bir şırınga kullanın.
  • Enjeksiyon sırasında piston kolayca hareket etmiyorsa enjeksiyonu durdurun.
  • Hastanın gözüne Lucentis® enjeksiyonu tamamlanmadıysa (yani, önerilen 50 μL dozdan daha az enjekte edilmişse), ilaç daha az etkili olabilir. Bu durumda tedavinin etkinliği klinik uygulamaya göre izlenmelidir.
  • Lütfen Lucentis ürün bilgi formunda yer alan tedavi aralıklarına ilişkin tavsiyelere uyun ve aynı gözde iki enjeksiyon arasındaki zaman aralığının en az 4 hafta olması gerektiğini unutmayın (Lucentis ürün bilgi formunun 4.2 "Dozaj ve uygulama yöntemi" bölümüne bakın. , ürün bilgi föyünde daha fazla bilgi) lütfen ekteki pdf belgesine bakın).
  • Enjeksiyon, yalnızca bir hasta için kesinlikle gerekliyse ve aşırı dozun olası sonuçları dikkate alınmışsa, devam eden tedavi sürecinde tekrarlanmalıdır (Lucentis Ürün Bilgileri bölümündeki 4.9 "Aşırı doz" bölümüne bakın) Yeni bir enjeksiyon yapılmalıdır. yenisi ile Kullanıma hazır şırınga.
  • Bir şırınganın kullanımının alışılmadık olduğunu düşünüyorsanız, olası bir kusurun incelenmesi ve bildirilmesi için Novartis'e geri gönderin (daha fazla bilgi için lütfen ekli PDF belgesine bakın).

!-- GDPR -->